bg

Javascript

JavaScript je multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk s first-class funkcemi. Je znám zejména jako jazyk pro webové stránky, nicméně je kromě prohlížečů používaný i v mnoha jiných prostředích. Tento prototypový, multiparadigmatický skriptovací jazyk je dále dynamický a podporuje jak objektově orientovaný, tak i imperativní a funkcionální programovací styl.

Více o technologii zde